THE VI. INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL AD UNA CORDA
VI. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU AD UNA CORDA
 
 
 

 Da Mihi Jesu: Mikuláš Moyzes

   
           
 

Justorum animae: Ľudovít Rajter