Podporte nás 2%

Milí priaznivci a podporovatelia zboru Ad Una Corda, obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej činnosti, a to formou poukázania 2% zo zaplatenej dane. Zákon o daniach z príjmov (Z.č. 595/2003 Z.z., § 50 a 52) Vám umožňuje, aby ste daň z príjmov (jednotlivcov aj firiem) rozdelili na dve časti. Prvú časť dane (98%) musíte odviesť štátu a druhú (2%) môžete poukázať neziskovej organizácii. Ak nevyužijete túto možnosť automaticky, celá vaša daň z príjmov (100%) je odvedená štátu.
Ďakujeme Vám za Vašu pomoc, ktorou prispejete k zachovaniu tradície a k napredovaniu zboru Ad Una Corda.

členovia AUC

Názov: Ad Una Corda
Právna forma: občianske združenie
IČO: 356 039 76
Sídlo: SNP 291/17, 902 01 Pezinok

V prípade otázok volajte 0915 757 591.

Tlačivá na poukázanie dane pre zamestnanca:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane Vyhlasenie_2023
Potvrdenie o zaplatení dane Potvrdenie_2023
Potvrdenie na poukázanie 3 % od vysielajúcej organizácie Dobrovolnictvo-Vysielajuca.odt
Potvrdenie na poukázanie 3 % od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti Dobrovolnictvo-Prijimatel.odt

Ostatné tlačivá a informácie sú dostupné na web stránke www.rozhodni.sk