O nás

Náš zbor má dlhoročnú tradíciu, ktorej korene siahajú až do roku 1867, kedy vznikol v Pezinku spevácky spolok. V súčasnosti sa venujeme predovšetkým interpretácii klasickej i modernej chrámovej hudby. V repertoári máme religiózne piesne, omše, spirituály a ľudové piesne. 

V roku 2017 sme si pripomenuli 150. výročie založenia Pezinského spevokolu, ktorého priamym pokračovateľom je v súčasnosti zbor Ad Una Corda. Zbor v minulosti viedlo viacero významných osobností, musel plniť mnohé spoločenské povinnosti, či zápasiť s nepriaznivými podmienkami komunistického režimu. 

História

Pre popularizáciu chrámovej hudby organizujeme viacero projektov, ktorých predmetom sú koncertné cesty, benefičné koncerty, medzinárodné festivaly a iné aktivity.

Projekty

Úroveň našich schopnosti interpretovať zborovú, prevažne chrámovú hudbu si overujeme aktívnou účasťou na súťažiach doma i v zahraničí.

Súťaže

Svoju radosť zo spievania šírime aj na rôznych hudobných festivaloch, ako Bratislavské hudobné slávnosti, Layali Al-Milad v Palestíne, ale aj na festivale populárnej hudby Bažant Pohoda.

Festivaly

 

 
Koncertovali sme v 15 krajinách Európy, v USA i v Izraeli a taktiež v rôznych mestách na Slovensku. Účinkujeme pri významných cirkevných slávnostiach a na festivaloch a projektoch vážnej hudby.

Koncerty