Spolupracovali

Orchestre: Symfonický orchester Slovenského Rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester, OĽUN Radio Bratislava, Musica Aeterna, Solamente naturali, Orchester Konzervatória v Bratislave, Capella Posoniensis, Mladoboleslavský komorní orchestr, Pärnu City Orchestra

Divadelné súbory: Divadlo PIKI

Dirigenti: Dušan Bill, Peter Breiner, Olari Elts, Adrián Kokoš, Mirko Krajči, Zbyněk Müller, Andrew Parrott, Štefan Sedlický, Michal Srba, Leoš Svárovský, Zdeněk Šulc

Sólisti: Miroslav Dvorský (tenor), Pavol Hammel (spev), Juraj Hollý (tenor), Ivan Koska (klavír), Matúš Šimko (tenor), Eva Šušková (soprán), Matúš Trávniček (bas)

Inštitúcie: Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia, Hudobné centrum, Slovenská televízia