Spolupracovali

Orchestre: Symfonický orchester Slovenského Rozhlasu, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester, OĽUN Radio Bratislava, Musica Aeterna, Solamente naturali, Capella Istropolitana, Orchester Konzervatória v Bratislave, Capella Posoniensis, Mladoboleslavský komorní orchestr, Pärnu City Orchestra

Divadelné súbory: Divadlo PIKI

Dirigenti: Dušan Bill, Peter Breiner, Olari Elts, Adrian Kokoš, Mirko Krajči, Zbyněk Müller, Andrew Parrott, Štefan Sedlický, Michal Srba, Leoš Svárovský, Zdeněk Šulc, Oliver Dohnányim Robert Jindra

Sólisti: Miroslav Dvorský (tenor), Pavol Hammel (spev), Juraj Hollý (tenor), Ivan Koska (klavír), Matúš Šimko (tenor), Eva Šušková (soprán), Matúš Trávniček (bas), Judita Andelová (mezzosoprán), Adriana Banásová (soprán), Tomáš Šelc (bas)

Inštitúcie: Slovenské národné divadlo, Slovenská filharmónia, Hudobné centrum, Slovenská televízia