Projekty

TRVALÉ

AD UNA CORDA, medzinárodný festival chrámových zborov (8 ročníkov)
CESTY K SEBE, cyklus benefičných koncertov pre deti s psychickými poruchami (21 ročníkov)
ORGANISSIMO, cyklus benefičných koncertov na záchranu historického organa (9 ročníkov)
SLAVE MUSICA SLOVACA, cyklus koncertov slovenskej vokálno-inštrumentálnej sakrálnej tvorby (6 ročníkov)
MUSICA PASQUA, cyklus koncertov s veľkonočnou tematikou (4 ročníky)


PAX CHRISTI Slovakia, koncertné cesty po Slovensku (8 ciest)
2013 Pax Christi Slovakia VIII. – Pezinok, Sv. Jur, Bratislava
2012 Pax Christi Slovakia VII. – Žákovce, Dedinky, Polomka, Dekýš
2011 Pax Christi Slovakia VI. – Marianka, Chropov, Kúty
2009 Pax Christi Slovakia V. – Orava
2008 Pax Christi Slovakia IV. – východné Slovensko
1998 Pax Christi Slovakia III. – výchovné Slovensko
1996 Pax Christi Slovakia II. – západné Slovensko
1995 Pax Christi Slovakia I. – stredné Slovensko

PAX CHRISTI International, koncertné cesty v zahraničí (6 ciest)
2009 Pax Christi International (Taliansko)
2007 Pax Christi International (Česká republika)
2002 Pax Christi International (Maďarsko)
2001 Pax Christi International (Nemecko, Belgicko)
2000 Pax Christi International (Rakúsko)


2012
Dohviezdny večer (divadlo PIKI), divadelné predstavenie vo väznici

2009
EVEREST (P. Hammel) premiéra hudobno-tanečného divadla pre Balet SND
MUSICA PASQUA, séria veľkonočných koncertov so súborom Musica Aeterna

2008
Tri smútočné žalmy (M. Spusta), preiéra na BHS
Marína Havranová (V. Kubička), premiéra opery pre NR SR

2001
Missa Il Neonati Jesuli (P. P. Bajan), premiéra omše v úprave M. Spustu
Missa in b (J. L. Bella), premiéra

1999
USA TOUR ´99, koncertná cesta po USA

1993
Duchovná akadémia (Bratislava, Šahy, Zlaté Moravce, Pezinok)