Ad Una Corda vyhral dve 2. miesta na súťaži v Grécku

Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda sa v dňoch 4. – 7. júla 2024 zúčastnil 28. ročníka
medzinárodnej súťaže speváckych zborov v Preveze v Grécku (28 th  International Choral Competition
of Preveza 2024). Hlavným organizátorom súťaže je spevácky zbor “Armonia“ z Prevezy. V piatich
kategóriách súťažilo celkom 15 zborov z Grécka, Poľska, Slovinska, Maďarska, Česka, Turecka, USA,
Španielska, Lotyšska a Slovenska.

Zbor Ad Una Corda sa prihlásil do dvoch súťažných kategórií – miešané zbory a folklór, spirituál, jazz
a byzantská hudba. V obidvoch kategóriách získal zbor 2. miesto. Medzinárodná porota zložená
z dirigentov a zbormajstrov z Turecka, Libanonu, Kanady, Poľska a USA ocenila najmä muzikalitu a
výraz zboru, zaujala i dramaturgia súťažného repertoáru, ktorá kládla dôraz na prezentáciu slovenskej
sakrálnej hudobnej tvorby a úprav slovenských ľudových piesní slovenských autorov.

Účasť zboru Ad Una Corda na súťaži i koncertnej ceste z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.