CESTY K SEBE 2021 – prosba

Priatelia, náš zbor Ad Una Corda každoročne v tomto období pripravuje pre Vás koncert CESTY K SEBE na ktorom vám ponúka možnosť, aby ste svojim dobrovoľným vstupným podporili deti s duševnými poruchami, ktoré sú hospitalizované na Klinike detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. I keď sa teraz nemôžeme spoločne stretnúť na koncerte z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení, detskí pacienti aj v tomto čase potrebujú pomoc, dokonca ešte viac ako inokedy. Preto Vás prosíme, ak chcete ostať verní našej spoločnej myšlienke tohto koncertného cyklu, venujte svoj finančný príspevok priamo občianskemu združeniu Duševné zdravie detí a náš zbor Ad Una Corda vás obdarí hudbou v čase, kedy to situácia dovolí. Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie na jubilejnom XX. ročníku benefičného koncertu pre deti s psychickými poruchami CESTY K SEBE.

Za pomoc detským pacientom Vám ďakuje pezinský chrámový zbor Ad Una Corda.

Svoj príspevok môžete poukázať priamo na bankový účet OZ Duševné zdravie detí č. SK35 1100 0000 0026 2080 2134 s informáciou pre príjemcu: CKS.