História

1867-1903

1867Spevácky spolok v Pezinku vznikol na jeseň 1867. Dočasný výbor vyhotovil a schválil stanovy spolku 3.11.1867, čo možno považovať za deň vzniku Pezinského spevokolu. Štátny sekretár Jozef Szlávy dňa 25.3.1868 stanovy spolku schválil pod číslom 1463.

 

1903-1910

1903V roku 1903, t.j. na 35. výročie vzniku spolku, si dal spevokol stanovy z roku 1867 vytlačiť v Bratislave u Štefana Edera. Brožúrka, ktorá má 12 strán, má názov: Statuten des Gesangvereines zu Bősing a dozvedáme sa z nej základné údaje o spolku a jeho činnosti. Jeho poslaním bolo umelecké pestovanie a rozširovanie mužského zborového spevu, ktorý už pri zrode počítal so spoluprácou pezinského hudobného spolku. Vytýčený cieľ mal spevokol zabezpečovať sústavným nacvičovaním skladieb a speváckymi večermi pre obecenstvo nielen v Pezinku, ale aj v iných mestách a obciach. Hlavné koncerty spevokolu v Pezinku mali byť počas roka tri: na sviatok založenia spolku (november), silvestrovský koncert a fašiangová tanečná zábava so spevom. Zájazdy do okolia sa mali konať hlavne v lete, a to podľa možnosti aj s hudbou. Spevokol vystupoval nielen na občianskych slávnostiach, ale aj na slávnostiach cirkevných a pri bohoslužbách v katolíckych a evanjelických chrámoch. Ak by mal spevokol po viac než 10 rokov nedostatok členov, malo ho valné zhromaždenie rozpustiť a muzikálie i hudobné nástroje mal prevziať magistrát mesta.

1910-1914

1910V roku 1910 prišlo k istým zmenám v činnosti spolku, čomu nasvedčuje aj jeho pomenovanie „Pezinský občiansky spevokol“. Že v roku 1910 nejde o nový spevokol, ale pokračovanie spevokolu z roku 1867 svedčia aj tlačou vydané stanovy s rovnakým emblémom na prvej strane.

 

1914-1931

1914V roku 1914 františkánsky páter Odorik Follrich začal formovať Pezinský chrámový zbor, ktorý bol spočiatku dievčenský. Po prvej svetovej vojne sa pod vedením organistu Ladislava Suchoňa rozšíril na zmiešaný zbor. Hrou na klavír i organ zbor doprevádzal syn dirigenta, národný umelec Eugen Suchoň.

1931-1956

01Po odchode rodiny Suchoňovcov do Bratislavy zbor istý čas viedol hudobný skladateľ Alojz Paučo a po ňom pezinský organista Teodor Jozef Hirner, ktorý spevákov vyučoval hudobnej náuke a učil ich spievať z nôt. Počas vojenskej služby Jozefa Hirnera zbor viedol jeho brat Alexander a neskôr organisti Tomáš Kemenec či Jozef Bacigál. V tomto období sa zbor zúčastňoval prehliadok a súťaží speváckych zborov v Nitre, Trnave aj vo Viedni.

 

1956-1987

his2V priebehu 50-tych a v prvej polovici 60-tych rokov bola aktivita zboru tlmená v dôsledku rastúceho komunistického protináboženského útlaku. V týchto sťažených podmienkach zbor nacvičoval nové skladby v súkromných domoch pod vedením Jarolíma Šipoša v spolupráci s organistom Františkom Adamčíkom a jeho účinkovanie sa obmedzilo len na vystupovanie v rámci liturgie pri slávení väčších cirkevných sviatkov. Zbor nezanikol ani v dobe normalizácie, i keď jeho činnosť sa nemohla rozvíjať v plnej šírke. Na konci radu dirigentov formujúcich po desaťročia toto teleso stojí od roku 1987 Marián Šipoš.

1987-2017

Site_logoOd roku 1987 vedie zbor Marián Šipoš, ktorý pri dirigentskom pulte nahradil svojho otca. Až po páde komunistického totalitného systému v roku 1989 mohol zbor rozvíjať svoju činnosť v plnej šírke. V súčasnosti sa zbor venuje predovšetkým interpretácii klasickej i modernej chrámovej hudby. Za sebou má celý rad aktivít, najmä súťaží, festivalov a koncertov. Jeho pozoruhodné kvality potvrdzujú aj tri 1. miesta na medzinárodných zborových súťažiach v Olomouci (1998), na Malte (2002) a v Banskej Bystrici (2008), ako aj Zlaté pásmo na medzinárodnej súťaži Musica Sacra v Bratislave (2007), či množstvo ďalších ocenení na súťažiach v Portugalsku, Estónsku, Francúzsku, Poľsku či Dánsku. Okrem toho koncertoval v 13 európskych krajinách, v USA a Izraeli. Účinkuje pri významných cirkevných slávnostiach a na festivaloch vážnej hudby (BHS) či projektoch (tanečné divadlo Everest pre SND). O neobvyklej komunikatívnej schopnosti zboru počas vystúpení svedčí aj samostatný koncert na festivale Bažant Pohoda 2008. Na svojom konte má zbor 2 profilové CD (Ad Una Corda 1999, Te Deum Laudamus 2006) a verejné nahrávky pre Slovenský rozhlas. Spolupracuje s profesionálnymi hudobnými telesami ako Symfonický orchester SRo, Musica Aeterna, Solamente Naturali, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester i s orchestrom ľudových nástrojov OĽUN. Organizuje medzinárodný festival chrámových zborov AD UNA CORDA a rad ďalších koncertných cyklov a projektov. Za svoju aktívnu činnosť bol zbor v roku 2000 ocenený Mestom Pezinok a v roku 2005 Bratislavským samosprávnym krajom.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page