150. výročie vzniku spevokolu v Pezinku

V roku 2017 si pripomíname 150. výročie založenia Pezinského spevokolu. Dňa 3.11.1867 prípravný výbor schválil stanovy spolku a preto možno tento deň považovať za deň jeho vzniku, i keď oficiálne boli stanovy zaregistrované až dňa 25.3.1868 (viac na stránke história). Priamym pokračovateľom Pezinského spevokolu, alebo oficiálne podľa stanov „Pezinského speváckeho spolku“, je v súčasnosti náš pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, ktorý toto výročie plánuje spolu s vami oslavovať pripravovanými aktivitami počas celého roka 2017 (viac na stránke Program). Počas jednotlivých koncertov či vystúpení zboru Ad Una Corda a jeho hostí sa predstavia okrem jeho súčasných členov aj jeho bývalí členovia, ktorí sa vydali na samostatnú profesionálnu hudobnú dráhu a sú v nej úspešní, ako napr. Eva Šušková (soprán), Judita Andelová (mezosoprán), Matúš Trávniček (bas) či klavirista Ivan Koska. Potešíme sa, ak vás budeme môcť privítať na našich koncertoch či vystúpeniach počas tohto výročného roka 2017.