Benefičný koncert aj s výstavou detských prác

Autor: Eva Amzler

Autor fotografie: Eva Amzler

Benefičný koncert Cesty k sebe dlhodobo patrí medzi najvýraznejšie aktivity pezinského chrámového zboru Ad Una Corda. Umelecké teleso sa snaží prostredníctvom koncertu poukázať na ochorenia detí, ktoré síce nie sú viditeľné okom, avšak sú rovnako závažné ako poruchy telesné. Zároveň majú Cesty k sebe aj umelecké ambície, a to sprístupňovať verejnosti v meste, kde nesídli žiadne profesionálne hudobné teleso, vždy nové vokálno-inštrumentálne diela.  

Dramaturgia XVII. ročníka siahla po dielach z obdobia klasicizmu. Zbor uvedie dve diela domácej proveniencie: Magnificat Solenne pre sóla, zbor a orchester v Kremnici pôsobiaceho Antona Aschnera (1732? – 1793) a Stabat Mater pre sólo tenor a orchester v Rožňave pôsobiaceho Pavla Neumüllera (1764 –  ?). Do koncertného života sa tak navrátia hudobne kvalitné diela „zabudnutých“ autorov.

Na koncerte zaznie aj jedna z najvýznamnejších omší Josepha Haydna (1732 – 1809) Omša d mol Nelsonmesse, Hob. XXII:1  **

Sólisti – Mirka Trávničková (soprán), Judita Andelová (mezzosoprán), Matúš Šimko (tenor), Matúš Trávniček (bas), pezinský chrámový zbor Ad Una Corda a Komorný chrámový orchester sa predstavia v naštudovaní Mariána Šipoša, zbormajstra pezinského chrámového zboru Ad Una Corda.

Za existenciu projektu Cesty k sebe sa, prostredníctvom benefície a ďalších finančných darov, podarilo vyzbierať takmer 43 tisíc eur, ktoré putovali deťom na Kliniku detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch v Bratislave.

Tento ročník bude výnimočný aj tým, že hlavná myšlienka – upozorňovať a scitlivovať verejnosť k detským psychickým poruchám a ochoreniam – ktorá je realizovaná najmä hudbou, bude tentokrát umocnená aj konkrétnym zážitkom a stretnutím s príbehmi detí, ktoré vložili do obrazov počas arteterapie.

Návštevníci koncertov, ktorí každoročne pomáhajú napĺňať ciele liečby príspevkom na terapiu umením, si tak teraz môžu diela aj pozrieť.

Obrazy budú vystavené v dňoch 12. januára (piatok) – 28. januára (nedeľa), na dvoch miestach v Pezinku – v čokoládovni Mlsná Emma ( Štefánikova ulica ), a v reštaurácii Vinum Galeria Bozen, rodinnej značky Matyšák ( Holubyho ulica ).

**Pôvodný názov Omša ťažkých časov ( či Omša úzkosti ) bol pre uvedením zmenený, a dielo bolo premenované na počesť triumfu britského admirála lorda Nelsona (Nelsonova omša ), ktorý zajal Napoleonovu flotilu pri bitke v blízkosti ústia rieky Níl.