Zborová fantázia

V roku 2017 si pezinský chrámový zbor Ad Una Corda pripomína významné výročie – 150. rokov od založenia Pezinského speváckeho spolku, ktorého je priamym pokračovateľom. Koncert Zborová fantázia je jedným z viacerých hudobných podujatí, ktoré budú prebiehať v Pezinku počas celého roku v rámci osláv výročia.

Program koncertu zahŕňa okrem iného aj diela velikána vážnej hudby Ludwiga van Beethovena. Na koncerte zaznie Fantázia pre klavír, zbor a orchester c mol op. 80, ktorá je známejšia pod názvom Zborová fantázia, a Symfónia č. 7 A dur op. 92. Obe Beethovenove diela patria medzi mimoriadne poslucháčsky obľúbené a svojim oslavným, slávnostným a radostným charakterom vyjadrujú základnú myšlienku koncertu – oslavu 150-ročnej tradície zborového spevu v meste Pezinok.

Klavirista Ivan Koska, pezinský chrámový zbor Ad Una Corda a Komorný chrámový orchester sa predstavia v naštudovaní Mariána Šipoša, zbormajstra pezinského chrámového zboru Ad Una Corda.

Koncert Zborová fantázia je zaradený medzi tvorivé aktivity zboru Ad Una Corda, ktorými sprístupňuje verejnosti v meste, kde nesídli žiadne profesionálne hudobné teleso, inštrumentálne a vokálno-inštrumentálne diela vážnej hudby. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.